«Фарёди хомўш»

Торнигори Маликнеъмат

Таронаҳо ба лаҳни мардумӣ


DSC03399Рақси  «Остин»

 Остината  ҷунбонда  буро,  о – йо – я,

Ошиқата  сӯзонда  буро, о – йо – я.

 

Ман  ошиқи  чашмони  сиёҳат  мешам* – о,

Савдозадаи  рӯи  чу  моҳат  мешам – о.

 

Остината  ҷунбонда  буро,  о – йо – я,

Ошиқата  сӯзонда  буро, о – йо – я.

 

Қошони  ту  ранги  ояти  бисмилло – йе,

Дурбандаки*  болои  ду  қошат  тилло – йе.

 

Остината  ҷунбонда  буро,  о – йо – я,

Ошиқата  сӯзонда  буро, о – йо – я.

 

Эй  ҷӯраи  ҷун,  як  бор  биёӣ  хунам*,- о,

Билло,  ба  худо,  дар  қадамат  сар  мунам-о.

 

Остината  ҷунбонда  буро,  о – йо – я,

Ошиқата  сӯзонда  буро, о – йо – я.

 

 

*Мешам – мешавам

*Дурбандак – ҳарире, ки занон  ва  духтарон  дар  пешонӣ  банданд.

*Хунам —  хонаам.

 

Бадеҳаи   кӯҳистонӣ

Ҷавон:

 Руст  мешавамо,  рӯма  набинад  додот,

Эй  духтари  ҳамсоя,  мурам  дар  қошот.

Эй  духтари  ҳамсоя,  дилам  хун  кардӣ,

Фарҳод  будамо,  ту  мана  Маҷнун  кардӣ.

 Духтар:

 

Эй  баччаи  ҳамсоя,  аҷаб  нодунӣ,

То  кай  мани  сӯхтагира  месӯзунӣ.

Ду  рӯзи  дигар  дастот  ба  қултуқ  гардӣ,

Ман  мераваму  ту  аз  манам  мемунӣ.

 Ҷавон;

 Валлоҳ, ба Худо, ки рост гуфтӣ, духтар,

Дорӣ  ту  аҷаб  як  падари  бадгавҳар.

Имрӯз  агар  рӯма  намолам  ба  дараш,

Фардо  нигарам,  ки  тура  додай  шавҳар.

 Духтар:

 Эй баччаяке,  акнун  даромад  ҳушат,

Гапҳои  маро  шунав  ба  ҳар  ду  гӯшат.

Ин  бега  агар  ҳеҷибият  дер  мунад,

То  рӯзи  қиёмат хунукай  оғӯшат.

 Ҳар  ду:

То  ӯзи  қиёмат  ҳар  ду  як  ҷо  бошем,

Худо  накунад,  ману  ту  ҷудо  бошем.

Алла«Алла». Суруди  маросимӣ

 Алла,  алла

Ин  баччаи  ширини  мана  хобаш  биёд, алла,  алла.

Алла,  алла,

Ин  кулчаи  қандини  мана  тобаш  биёд,  алла,  алла.

 

Алла,  алла,

Аллаш  гӯям  хобаш  биёд,  хобаш  биёд,

Алла,  алла.

 

«Маҳтоб  мерадо,  ситора  ҳайрон  монад, алла,  алла,

Очаш  мерадо,  бачааш  гирён  мона,. алла,  алла.

Бачча,  баччае,  садқаи  оби  чашмот,  алла,  алла,

Баъд  аз  сари  мо  олами  вайрон  монад,  алла,  алла.

 

Алла,  алла,

Ин  булбули  хушгӯи  мана  хобаш  биёд,  алла  алла,

Алла,  алла,

Ин  ғунчаи  хушбӯи  мана  хобаш  биёд,  алла,  алла.

 

Алла,  алла,

Аллаш  гӯям  хобаш  биёд,  хобаш  биёд,

Алла,  алла.

IMG0627A«Номгузорӣ  ба  кӯдак».

(Суруди  маросимӣ)

 Мурғобӣ  таги   бутта- йе,

Парвинҷон  таги  курта-йе.

 

Парвин  кабки  мастонай,

Парвин  лаълу  марҷонай.

Парвин  шӯху  чаққонай,

Парвин  ороми  ҷонай.

 

Мурғобӣ  баландпарвоз – е,

Парвинҷони  хушовоз – е.

 

Парвин  кабки  мастонай,

Парвин  лаълу  марҷонай.

Парвин  шӯху  чаққонай,

Парвин  ороми  ҷонай.

 

Хобаш  барад,  Парвина – йе,

Баччаи  гул  барина – йе.

 

Парвин  кабки  мастонай,

Парвин  лаълу  марҷонай.

Парвин  шӯху  чаққонай,

Парвин  ороми  ҷонай.

 

Йигити  нозанинай – йе,

Дар  дастакош  нигинай – йе.

«Хостгорӣ».

 Хостгорон:

 Остонабаланд,  хонаи  духтар,

Дар  зулфи  каманд,  шонаи  духтар.

Розӣ  бишавед,  падари  духтар,

Сӯхтай  бари  мо  ҷигари  духтар.

 Падари  духтар:

 Духтар,  ки  ба  қад  расид,  ёраш  беҳтар

Аз  баҳри  савоб  хостгораш  беҳтар.

Чун  розӣ  шавад  падар,  Худо  ҳам  розӣ,

Шуд  ҳар  кӣ  ба  эътибор,  кораш  беҳтар.

 Хостгорон:

 Остонабаланд,  хонаи  духтар,

Дар  зулфи  каманд,  шонаи  духтар.

Розӣ  бишавед,  модари  духтар,

Сӯхтай  бари  мо  ҷигари  духтар.

 Модари  духтар:

 Ҳар  кас  ба  умед  аз  даратон  баргардад,

СМад  бор  агар  хока  гиред,  зар  гардад.

Остонабаланд  хонаи  духтардор,

Хушбахт  кассе,  соҳиби  духтар  гардад.

«Суфракушоён» — суруди маросимӣ

 Хушдоман:

 Келин  орда  биёред,

Рӯи  суфра  гузоред.

Даруни  дег  пури  шир,

Келин  мекунад  хамир.

 Занон (ҳама  якҷоя)

 Э  дар  дастотон  гардам,

Э дар  қадамотон  ҷонам.

 

Хушдоман:

 Келин  ба  ҳар  ду  лелак,

Орд  мебезад  ба  элак.

Келин  гирад  зувола,

Рӯҳои  келин  лола.

 Занон (ҳама  якҷоя)

 Эй  вой-войи  ҷунам,

Эй  ҷунаки  ширинам.

 Хушдоман:

 Тахта,  тирак  тайёрай,

Келини  мо  серкорай.

Дар  дасти  келин  нонпар,

Қошони  келин  қантар.

 Занон (ҳама  якҷоя)

 Карсон  пури  нон  гардад,

Кӯдако  хандон  гардад.

DSC03325Суруди  «Гулбазми  дугонаҳо»

 Дугонаи  ҷон,  дугона,

Дар  таҳаки  бед  ду  лона.

Мижгоната  кашем  сурма-е,

Мӯҳоята  занем  шона.

 

«Дугонаи  ҷон,  чинори  давлат  бошӣ,

Гулҳои  шукуфтаи  вилоят  бошӣ.

Гулҳои  шукуфтаи  вилоят  ману  ту,

Ҳар  ҷо  бошӣ,  сиҳат  саломат  бошӣ»*

 

Дугонаи  ҷон,  дугона,

Дар  таҳаки  бед  ду  лона.

Мижгоната  кашем  сурма-е,

Мӯҳоята  занем  шона.

 

Дугонаи  ҷон,  чашмои  зебо  дорӣ,

Қошои  сиёҳу  қадди  боло  дорӣ.

Вақте,  ки  ба  ғамза  рӯи  худ  бикшоӣ,

Сад  кас  бари  ту  мурад,  чӣ  парво  дорӣ.

 

Дугонаи  ҷон,  дугона,

Дар  таҳаки  бед  ду  лона.

Мижгоната  кашем  сурма-е,

Мӯҳоята  занем  шона.

 

«Дугонаи  ҷон,  аҷаб  гули  хушнозӣ,

Аз  шеваи  раҳгардият,  ошиқбозӣ.

Ду  қоши  сиёра  сар  ба  сар  андозӣ

Бачаҳои  масчоира  ҷанг  андозӣ»*

 

** Ин  рубоиҳо  аз  халқанд.

Нақши   Мадрушкат

 Лола  гули  нахусти  навбаҳор  аст,

 Дили  Лола  аз  ин рӯ  беқарор  аст.

Ба  уммеде,  ки  ёраш  мебиёяд,

Ду  чашми   Лола бар  раҳ, интизор  аст.

 

Лола — гули  баҳор,

Чашмони  ӯ  хумор.

Садпора  шуд  дилаш,

Дар  интизори  ёр.

 

Лаби  Лола  чу  барги  гул  маҳин  аст,

Ду  рухсораш – ду  себи  оташин  аст.

Ба  истиқболи  ёраш  мебарояд,

Барояш  зиндагонӣ  шаккарин  аст.

 

Лола — гули  баҳор,

Чашмони  ӯ  хумор.

Садпора  шуд  дилаш,

Дар  интизори  ёр.

Кудоталабон

 Тарафи домод:

 Пешвоз буроед,  эй  қудо,  аз  сӯи  домод  омадем,

Даст  пеши  бар,  чодар  ба  сар, мо  бо  дили  шод  омадем.

 Тарафи  арӯс:

Хуш  омадед,  ҷонам  бурод, дар  рӯи  дастотон  мурем,

Дар  пеши  поҳотон  мурем,  дар  қошу  чашмотун  мурем.

 Тарафи  домод:

 Хеш  будем,  хештар  шудем,  наздиктар  аз  пештар  шудем,

Дар  хонамон  як  кас  набуд,  соҳиби  гулдухтар  шудем.

 Тарафи  арӯс:

 Хуш  омадед,  ҷонам  бурод, дар  рӯи  дастотон  мурем,

Дар  пеши  поҳотон  мурем,  дар  қошу  чашмотун  мурем.

Тӯёна

 Эй  моҳи  ҷаҳон, ҳалқаи  гесӯй  муборак,

Эй  шоҳи  шаҳон,  дилбари  дилҷӯй  муборак.

 

Имшаб,  ки  пур  аз  гиря  фақат  чашми  суроҳист,

Лабҳои  пур  аз  ханда  ба  ҳар  сӯй  муборак.

 

Сӯҳбат  ҳама  аз  ҳол  бувад,  ҷои  сухан  нест,

Таҳрики  дилу  ҷунбиши  абрӯй  муборак.

 

Домод,  ба  бахти  ту  фурӯзон  шуда  олам,

Ин  гавҳари  арзандаи  маҳрӯй  муборак.

 

Олам  ҳама  имшаб  тӯи  домоду  арӯсист,

Ёрону  азизон,  ба  шумо  тӯй  муборак.

Суруди  ҷавонӣ

 Гули  ман,  гули  ман,

Куҷоӣ,  куҷоӣ?

Баҳорам  сар  омад

Наоӣ,  наоӣ.

Ману  ту  ду  соҳил,

Ки  аз  ҳам  ҷудоем.

Надонам,  чи  созам,

Ки  бо ҳам  биёем.

Бароят  бигирям,

Бароям  бигирйӣ.

На  ту  шоду  на  ман,

Худоё,  чӣ  сирре?

Зи  ман  мегурезӣ,

Зи  ту  мегурезам.

Чу  хуршеду  моҳем

Гурезон  паи  ҳам.

Шаб  омад,  шаб  омад,

Ситора  баромад.

Хаёлат  маро  кушт,

Таб  омад,  таб  омад.

Азизам,  азизам,

Ба  хобат  бидидам.

Зи  тоби  муҳаббат

Кабобат  бидидам.

Пас  аз  ин  чӣ  гӯям,

Тӯӣ  орзӯям.

Дигар  аз  ту  дурӣ,

Наҷӯям,  наҷӯям.

Навҳа (Марсия)

 Дунё  ду  рӯз  аст,  э  вой,  эй  дод,

Ғам  синасӯз  аст,  фарёд,  фарёд.

 

Одам  бимирад,  олам  бимонад,

З-ин  гуна  таззод,  дунёст  обод.

 

Э  вой  аз  ин  марг,  эй  дод  аз  ин  марг,

Раҳ   надорад  бар  одамизод.

 

Болои  қабраш  моҳу  ситора,

Чангу  ғубораш  дар  панҷаи  бод.

 

Аз  турбати  ӯ  сад  гул  бирӯяд,

Аммо  нарӯяд  он  сави  озод.

 

Ҳар  кас  ба  омин  аз  ӯ  кунад  ёд,

Сад  раҳмати  ҳақ бар  кардааш  бод!

 

Дар  мотами  дӯст

 Эй  дӯст  дигар  рӯи  ту  дидан  натавонам,

Ҳарфе  зи  лабони  ту  шунидан  натавонам.

 

Аз  касрати  ҷазбе,  ки  ба  симои  ту  дорам,

Пой  аз  сари  қабри  ту  кашидан  натавонам.

 

Аз  ман  ту  чунон  ҷалд  бирафтӣ,  ки  ба  сад  сол,

Бар  гарди  қадамҳот  расидан  натавонам.

 

Афсӯс,  ки  дар  рӯзи  видоат  мани  бехуд,

«Наъра  задану  ҷома  даридан»  натавонам.

 

Аз  ҳасрату  ғам  об  шудам  гарчӣ  саропо,

Як  қатра  ба  хоки  ту  чакидан  натавонам.

 

Хоҳам  бидиҳам  ҷони  худу  дар  ивази  он,

Ҷони  ту  харам,  лек  харидан  натавонам.

 

Донӣ,  ки  Маликнеъмати  бе  ту,  ба  чӣ  ҳол  аст?

Як  лаҳза  зи  ёди  ту  буридан  натавонам.

Суруди  хайрбод

 Савту  наво  мегузарад,

Навбати  мо  мегузарад.

Аз  паи  хуршеди  ғуруб,

Рӯзи  худо  мегузарад.

 

Эй  ёрон,  то  дидан,

Дилдорон,  то  дидан.

 

Мегузарад  рӯзи  дигар,

Рӯзи  пур  аз  сӯзи  дигар.

Мегӯзарад  аз  дили  мо,

 Оҳи  ҷигарсӯзи  дигар.

 

Эй  ёрон,  то  дидан,

Дилдорон,  то  дидан.

 

Аз  паи  умри  гузарон,

Мегузарад  давру  замон.

Мегузарад  аз  сари  мо,

Неку  бадиҳои  ҷаҳон.

 

Эй  ёрон,  то  дидан,

Дилдорон,  то  дидан.

 

Эй,  ки  худо  ёри  шумо,

Зинданигаҳдори  шумо.

Рӯзи  қиёмат  бирасад,

Фурсати  дидори  шумо.

 

Эй  ёрон,  то  дидан,

Дилдорон,  то  дидан.

Реклама

Июнь 7, 2013 - Posted by | Назм

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: