«Фарёди хомўш»

Торнигори Маликнеъмат

Pesandeedehaa


Илохии  ноз    —    Ilaaheye  naaz

 Боз,
Эй Илохии ноз,
Бо  дили ман бисоз,
К-ин гами чонгудоз,
Биравад зи барам.
 
Гар,
Дили ман наёсуд,
Аз гунохи ту буд.
Биё, то зи сари
Гунахат гузарам.
 
Боз,
Мекунам дасти ёри ба суят дароз,
Биё, то гами худро ба розу ниёз,
Зи хотир бубарам.
 
Гар,Накунад тири хашмат диламро хадаф,
Ба худо, хамчу мурги пуршуру шааф,
Ба суят бипарам.
 
Он ки у,
Ба гамат дил бандад чун ман кист?
Нози ту беш аз ин чист?
Ту илохии нози, дар базмам биншин,
Ман туро вафодорам, биё, ки чуз ин,
Набошад хунарам.
 
Ох,
Ин хама бевафои надорад самар,
Ба худо агар аз ман нагири хабар,
Наёби асарам.
 
                                                                            Нодири Нодирпур
       Аз панчоҳ то ҳафтод
 
Рузе, ки турктозии андешаи араб
Бори дигар диёри ахуроии маро
Пеш аз дароздастии саддомиён гирифт,
Тасвири ман дар оина панҷоҳсола буд.
В-аз нешханди оина дарёфтам, ки ман
Ҷуз тифли солхурда ба чашмаш набудаам;
Зеро, ки бегумон,
Аз лаҳзаи валодати ман дар шаби сиёҳ
То он пагоҳи сард,
Панчоҳ сол рузу шабам дар гумон гузашт.
В-он тифли найсавор. ки ҷуз ман касе набуд,
Бар асби болдори худ аз осмон гузашт.
Панчоҳ сол нимашабон дар ғиёби моҳ
Вақте, ки аз дарича ба шаб хира мешудам,
Хуш буд хотирам, ки нигорандаи азал
Таърихи марзу буми пуровозаи маро
Бо хомаи сапеду ҳуруфи ситоравор
Бар лавҳи осмони сияҳ нақш кардааст.
В-он гоҳ чун сапедадам аз роҳ мерасид,
Медидам ошкор, ки дар зери тоқи абр
Борон ҳуруфи мехии аз ёд рафтаро,
Гуё ба ёди шавкати Эрони бостон
Бар сатҳи обҳои фуру хуфта дар сукун,
Ҳамчун катибаҳои куҳансоли вожгун,
Боз офаридаасту сипас пахш кардааст.
Ман сархуш аз хаёл,
Беэътино ба гардиши ҳаррузаи замин,
Осуда аз шитоби ҳаросовари замон,
Чун он катиба такя ба таърих доштам.
В-аз роҳи дур хира бар осори гунагун,
Бар нақши Бесутуну бар айвони Тайсафун.
Масти ғурур будаму мафтуни ифтихор,
Чашм аз замин ба чониби Миррих доштам.
Аммо шабе дар охири панчоҳумин хазон
3-он хоби кудакона паридам ба ногаҳон,
Дидам, ки хоки эзидии зодгоҳи ман
Қурбонии таҳочуми аъроби хонагист,
Аъробе аз сулолаи Ваққосу1 дигарон.
Дидам, ки дар қаламрави тозитаборҳо
Симои офтобии зан дар ҳичоб рафт,
Моҳи дуҳафта оинаи руйи дев шуд,
Му-лои дарзи муъҷизаҳои китоб рафт2,
В-он гоҳ бар басити замин хун ба чои об
Густурда гашту мавчзанон то сароб рафт.
Дидам, ки курчашмии ботин замонаро
Бемор карду дидаи бедор тира шуд,
В-он гаҳ худойномаи мавзуни тозиён
Бо ҷилди зарнигор ба «Шаҳнома» чира шуд.
Дидам, ки бар саросари он сарзамини сабз
Нури сапеду сурх аз он пас фуру натофт,
Дидам, ки дар сапедадамаш офтоб мурд,
В-он шери пир гум шуду шамшери худ наёфт.
Дидам, ки чангиёни чавон бо калиди марг
Дур аз дари биҳишт ба дузах равон шуданд.
Дидам, ки вожаҳои дурушти ситорагон
Бар лавҳи осмон,
Ҳамчун ҳуруфи мехии борон бар обгир,
Бе он ки васфи шавкати пешиниён кунанд,
Аз чашми тезбини хаёлам ниҳон шуданд…
Он гоҳ ман ба шеваи хуршеди шомгоҳ
Аз авчи куҳсори ғурур омадам ба зер,
Дидам. ки хоки минавии ориёниён
Помоли тозиёни замон аст ногузир.
Оре, дар он пагоҳи зимистон, ки ногаҳон
Бо дуввумин ҳучуми араб рубару шудам,
Тасвири ман дар оина панчоҳсола буд,
В-инак бар остонаи ҳафтодсолагист,
Аммо ба чашми дил,
Ин рузгори дузахии бистсоларо
Кай метавон идомаи умри гузашта дид.
Ман пурсишам аз оина ҷуз ин набудааст,
К-он фитнаи шигифт чи номе ба худ гирифт?
Ошуби тоза буд ва ё назми навзуҳур,
Ё зарбате, ки рафтаю ояндаи маро
Аз ҳам гусасту хотираҳоро ба хун кашид.
                                                                Лос-Лнҷелес, баҳманмоҳи 1377.
                                                                                        Феврали 1999
 
1. «Бесутун» — кӯҳест дар устони Кирмон бо катибаҳои хати мехӣ.
2. «Айвони Тайсафун» — унвони паҳлавии Айвони Мадоин аст, пойгоҳи Сосониён.
3. «Аъроби хонагӣ» — ишора ба мазҳабиёми маҳаллист, ки ҳанӯз ҳам истилои арабро давом
4. «Тозитаборҳо» — яьне хешу табори арабҳо, низ киноя аз мазҳабиёни мутаассиб аст.
5. «Симои офтобии зан дар ҳиҷоб шуд» — манзур занҳоро зери чодару фаранҷӣ гирифтани
исломист.
6. «Худойномаи мавзуни тозиен» — яъне, «Қуръон», ки ситеза ба «Шоҳнома» мекунад.
 
 1 Фармондеҳи сипоҳи араб, ки барои ҳамла ба Эрон аз сӯи Умар бинни Хаттаб баргузида шуда буд.
2 Баргирифта аз шеъри «Ояи шайтон», дар маҷмӯаи «Замин ва замон», асари Нодири Нодирпур.
 
 
 
                                                                                                                                     

ساربانا بار محمل بند سوى قلعه تاريخ‏ 
سوى كاجستان سبز چامه‏هاى پارسى‏ 
باز بگشا «نامه‏هاى پارسى» 
ما همان چاووش خوانان خراسانيم‏ 
مِهترى را گر به كام شير باشد 
باز بستانيم‏ 
«يا بزرگى بعد ازين يا مرگ روياروى» 
اين سرود كهنه را با كاروان پيوسته مى‏خوانيم‏ 
عاشق آن سيستانى زاده عيّار صفّاريم 
پارسى را پاس مى‏داريم. 
ساربانا! 
«بوى جوى موليان آيد همى» 
«ياد يار مِهربان آيد همى» 
خِنگ ما را سوى جيحون بر 
«ريگ آمو و درشتيهاى» آن را 
بوسه مى‏بخشيم‏ 
بوى جوى موليان را، 
ياد يار مِهربان، 
از نسيم گيسوان روزهاى رفته باز مى‏آريم. 
پارسى را پاس مى‏داريم. 
ما چنان آواره يمگان‏ 
«قيمتى دُر درى را» 
زير پاى گله خوكان نمى‏ريزيم‏ 
پاسبانان نگهداريم‏ 
پارسى را پاس مى‏داريم‏ 
ساربانا! 
پارسى ما را كهن عشق است. 
«عشق او باز اندر آوردم به بند 
كوشش بسيار نايد سودمند» 
سالها را در «حصار ناى» پوسيديم‏ 
عاشق و شيداى گنج مادرى بوديم‏ 
با دراى «كاروان حلّه سوى سيستان» اينك، 
پرنيانى راهوار خويش مى‏دانيم. 
همصدا با بيهقى غمنامه مى‏خوانيم. 
ما عجم را زنده مى‏سازيم با اين پارسى. 
شعر را تابنده مى‏سازيم با اين پارسى. 
لشكرى از ابرهاى آسمان آبى دوريم. 
مثل باران روى گندمزارهاى واژه مى‏باريم. 
پارسى را پاس مى‏داريم. 
ساربانا! بانگ بر زن ـ 
«كاى خداوندان مال، الاعتبار الاعتبار» 
ما دل از هر اعتبار و جاه بركنديم‏ 
از دل غرناطه تا بنگاله اينك راهپيماييم‏ 
شهروند بلخ و غزنين و هرى ماييم ـ 
عاشق مرو و نشابور و بخاراييم‏ 
خورجينِ ما زقند پارسى، لبريز است‏ 
شعر ما از شهدِ ناب پارسى يكسر شكر خيز است‏ 
ما كجا ساحل نشينان سَبكساريم؟ 
پارسى را پاس مى‏داريم. 
ساربانا! 
پارسى گوييم، تازى را بهل‏ 
«بشنو از نى چون شكايت مى‏كند» 
«و زجدايى‏ها حكايت مى‏كند» 
«كز نيستان تا مرا ببريده‏اند…». 
آه، ياد آن نيستان مى‏كشد ما را 
زنده مى‏سازد خيال روزهاى رفته از كف را 
«ياد باد آن روزگاران ياد باد» 
روزگار مستى خيام‏ 
نعره آن رند دُرد آشام‏ 
نعره آن رند را از جان هواداريم‏ 
پارسى را پاس مى‏داريم. 
از نسيم دوره گرد كوچه دلدار مى‏پرسم‏ 
«كاى نسيم كوى معشوق اين چه بوى خرم است» 
از كجا مى‏خيزد اين باد سحرگاهى؟ 
از ديار عطرخيز سُغد و فرغانه؟ 
از «گلستان» يا «بهارستان»؟ 
از «حديقه» يا ز طرف «بوستان» سعدى شيراز؟ 
راست گو بوى نسيم عطر افشان از كجاست؟ 
در هواى اين نسيم عطر افشان سخت بيماريم. 
پارسى را پاس مى‏داريم. 
ساربانا! 
«ابر آزارى برآمد باد نوروزى وزيد» 
بار محمل بند سوى باروى تاريخ. 
«بس كه در جان حزين و جسم بيمارم تويى» 
آن دليل راه پندارم تويى‏ 
«شب كه توفان جويى چشم ترم آمد به ياد» 
در هجوم خوابهايم، گريه‏هايم با تو مى‏گفتم: 
ساربانا بار محمل بند؛ 
از ميان كوچه باغ سيستان بگذر؛ 
راه ابريشم به زير گامهاى استوار خويشتن طى كن‏ 
از كنار مرقد بودا ز شهر باميان بگذر 
در خجند و كاشغر يك روز منزل كن‏ 
از ختن تا تالقان بگذر 
كاروانيهاى بيداريم‏ 
پارسى را پاس مى‏داريم
ساربانا! 
«گرچه هندى در عذوبت شكّرست‏ 
طرز گفتار درى شيرينتر است» 
كيست ميدانى كه اين دُرّ درى‏ 
آن كلام نغز تاجيك است‏ 
اين همان ديرينه قند پارسى است‏ 
نغمه سعدى، نواى رودكى است‏ 
ناله‏هاى جانگداز مولوى است‏ 
رو «عنب» خوان يا «اُزم» 
اين همان «انگور» شهد آلوده در چرخُشت تاريخ است. 
رو «حرير» و «پرنيان» گوى و «پرند» 
اين همان ابريشم تابيده در انگشت تاريخ است‏ 
اين پرند و پرنيان را 
وين حرير زرفشان را 
از دل و از جان خريداريم‏ 
پارسی را پاس مى‏داريم.

لطیف ناظمی

 

 

Реклама

Апрель 16, 2010 - Posted by | Зиндагй, Назм, Точикистон

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: